Personal

Ledningsgrupp

Emma Gustavsson

Rektor

Sandra Vall Beinerfelt

Förskollärare

Therése Bjelkenholt

Förskollärare

Josefin Svensson

Förskollärare

Administration

Marianne Gustafsson

Kanslist

Anders Wittler

Ekonom

Musslan

Sandra Vall Beinerfelt

Förskollärare

Amanda Ekelyck

Vikarie

Maria Bäck

Vikarie

Anette Henningson

Vikarie

Snäckan

Anna-Karin Udd

Förskollärare

Carina Larsson

Arbetslagsledare avd. Snäckan

Susanne Knutsson

Barnskötare

Josefin Svensson

Förskollärare

Korallen

Helena Lehmann

Barnskötare

Thérese Bjelkenholt

Förskollärare

Leona Aronsson

Förskollärare

Ann-Sofie Karlsson

Vikarie

Sofia Azam

Resurs

Servicepersonal

Sitto Alan

Kokerska

Mariana Ak

Kokerska

Milica Stankovic

Lokalvårdare

Makbule Alan

Lokalvårdare

Arne Johansson

Vaktmästare

Föräldra-/tjänstlediga

Anna Gunnarsson

Förskollärare

Ulrika Sjödahl

Förskollärare

Malin Stjernström

Förskollärare

Leyla Zullufi

Tjänstledig pga studier