Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Vår vision

Förskolan Pärlan vill skapa de allra bästa förutsättningar för omsorg och lärande och ge barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg och kreativ miljö. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens motivation och intressen är utgångspunkten för utveckling och lärande.

 

Vår vision

Förskolan Pärlan vill skapa de allra bästa förutsättningar för omsorg och lärande och ge barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg och kreativ miljö. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens motivation och intressen är utgångspunkten för utveckling och lärande.

Om förskolan Pärlan

Det finns många olika sätt att lära sig saker på. Förskolan Pärlan ser och tar tillvara varje barns unika behov i lärandet.

Förskolan Pärlan vill skapa de allra bästa förutsättningar för omsorg och lärande och ge barnen möjlighet att utvecklas och lära i en trygg och kreativ miljö. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens motivation och intressen är utgångspunkten för utveckling och lärande.

Pärlan vill göra leken och lärandet lustfyllt genom att barnens perspektiv, delaktighet och inflytande får plats i utbildningen. Med en syn byggd på kristna värderingar och ett lärande genom ett projekterande arbetssätt vill vi vara en förskola för hela människan – nu och i framtiden.

På vår förskola vill vi erbjuda en miljö som kännetecknas av TRYGGHET, ANSVAR och KREATIVITET, målet är att varje barn ska känna sig värdefull och som en viktig del av gruppen, samhället och hela skapelsen.

Under tiden på förskolan Pärlan vill vi ge alla barn en rolig, trygg och lärorik vistelse i enlighet med Lpfö 18. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att utveckla:

  • Positiv självbild
  • God social förmåga
  • Kreativitet
  • Vilja och lust till fortsatt lärande
  • Förmågor att bearbeta och använda sina kunskaper
  • Delaktighet i ansvaret för sig själv och sin omvärld
  • Redskap att bearbeta existentiella frågor

Förskolan Pärlan välkomnar alla barn oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund och vi anser att mångfalden berikar den social samvaro. Förskolan Pärlan har drygt 60 barn och ligger i området Brickebacken i Örebro.

Förskolans ordinarie öppettider
Förskolan har öppet 6.30 – 17.30 helgfria vardagar (förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton).
6.30 – 7.30 öppnar förskolan tillsammans på en avdelning
7.30 – 16.00 har respektive avdelning öppet
16.00 – 16.50 är förskolan tillsammans på en avdelning.
16.50 – 17.30 stänger förskolan ihop med fritids i fritids lokaler i Björken.

Finns behov av vistelsetider utanför förskolans ordinarie öppettider, meddelas rektor. Ramtiden för verksamhetens skyldighet att ge tillsyn är kl 06.00 – 18.30 helgfria vardagar (förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton).

 

FÖRSKOLAN PÄRLAN FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig