Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Projekterande arbetssätt

På Pärlan använder vi ett projekterande arbetssätt i vårt pedagogiska arbete med barnen. Ett projekterande arbetssätt bygger på barns perspektiv, delaktighet och inflytande. Det är barnens intressen, frågeställningar och tankar som är drivkraften och motorn i projektet och lärandet som sedan pedagogerna planerar utbildningen och undervisningen utifrån.

Tillsammans undersöker och utforskar barn och pedagoger de funderingarna och frågeställningar som uppkommer i barngruppen, detta kan pågå en kortare eller längre period inom ett och samma projekt. Inom projektet kopplar pedagogerna in målen från läroplanen för förskolan, Lpfö 18, för att skapa den röda tråden i utbildningen.

Pedagogerna har ett öppet förhållningssätt gentemot barnens perspektiv, tankar och funderingar. Med hjälp av observationer i barngruppen, tanke-kartor, samlingar, väggdokumentation etc. organiserar pedagogerna så barnens tankar och funderingar tas tillvara i projektet och leder projektet vidare. I arbetet med projekten vill vi få att barnens funderingar och frågor tas på allvar och ger dem en känsla av att det de lär och erfar är viktigt på riktigt, här och nu.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig