Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Samverkan förskola/hem

Unikum
I samverkan mellan förskolan och hemmet använder Pärlan lärportalen Unikum. Det är ett kommunikation och dokumentationsverktyg mellan det enskilda barnet och dess vårdnadshavare och personal. Unikum finns som hemsida men också som app för smartphones, där föräldrar och personal loggar in genom ett privat lösen. (Se länkar nedan)

I Unikum finns smidigt och säkert stöd för dialog mellan hem och förskola. Varje grupp har en egen blogg som används för veckobrev, information och gruppdokumentation. Dessutom har varje barn en egen lärlogg för dokumentation och reflektion kring barnets utveckling och lärande. I Unikum finns även underlaget för utvecklingssamtalen för vårdnadshavare och pedagog att fylla i och samtal kring. Allt samlat och lätt tillgängligt för alla berörda. I Unikum fyller också vårdnadshavare i barnets vistelsetid, frånvaroanmälan vid sjukdom samt ledigheter.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig