Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Arbeta hos oss

Pedagog på Viktoriaskolan
Viktoriaskolan är en fristående grundskola med 230 elever och har idag ca 50 anställda från förskolan upp till åk 9.
Vi på Viktoriaskolan vill skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten. Vi vill ge eleverna förståelse för och en tydlighet i vad de förväntas uppnå med sina studier. Vi vill också öppna upp möjligheterna för eleverna att i högre grad påverka hur de kan visa sina kunskaper.

 

En stimulerande arbetsplats
För att ge våra elever de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och en gemensam pedagogisk riktning. Viktoriaskolans vision att vara en skola FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden.

Därför satsar vi på ett DIGITALT LÄRANDE (en-till-en), har en KULTURPROFIL som är fokuserad på bild, dans, drama och musik. Vi har en syn byggd på kristna värderingar och ett lärande genom MULTIPLA INTELLIGENSER.

Arbetslag med motiverade kollegor
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Därutöver träffas alla pedagoger på Viktoriaskolan minst 2 gånger i månaden för gemensamma pedagogiska samtal. På Viktoriaskolan arbetar alla pedagoger just nu för att skapa en skolan där:

  • samtliga elever har kännedom om målen
  • eleverna har möjlighet att påverka hur de ska nå målen och hur de vill redovisa sina kunskaper.
  • viljan att lära är bibehållen för alla i organisationen
  • vi arbetar utifrån ett omdefinierat lärande för framtida kompetenser, tänker nytt, tänker om
  • vi har en organisation där lärandet utgår från en helhetssyn på kunskap utifrån kunskapskraven i de olika ämnena och där kulturen bidrar till elevernas måluppfyllelse
  • lärandet är organiserat så att det främjar och utvecklar entreprenörskap och kreativitet
  • all tillgänglig teknik används både inom och utanför skolans väggar för kommunikation och kunskapande

 

Att växa som pedagog
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på Viktoriaskolan får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med din rektor sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en skola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Viktoriaskolans är en av Örebro universitets övningsskolor. Du får möjlighet att handleda framtida lärare, utbildas till handledare och samarbeta med universitetet på olika sätt.

Lediga tjänster

Vill du veta mer om tjänsterna och skolan/förskolan maila till rektor pp.eriksson@viktoriaskolan.se

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig