Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Elevhälsoteam

Maria Jängnemyr

Specialpedagog

Maria arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till. Maria har särskilt fokus på klasserna F-4. Maria arbetar också med att stödja och handleda pedagoger i arbetet med att ge varje elev de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Maria är på plats hos oss på Viktoriaskolan alla dagar i veckan.

Ulrika Hofgren

Speciallärare

Ulrika arbetar praktiskt i mindre grupper eller enskilt med att ge extra stöd och hjälp till elever.
Ulrika är på plats hos oss på Viktoriaskolan alla dagar i veckan.

Johanna Sporrenstrand

Kurator

Johanna arbetar med handledning i elevhälsofrågor och har också samtalsstöd med föräldrar och elever. Johanna är hos oss på Viktoriaskolan fyra dagar i veckan, vanligen mån-tis och tors-fre.

Lena Fridlund

Skolsköterska

Lena arbetar med förebyggande elevhälsoarbete med allt från vaccinationer, hälsosamtal och hälsokontroller. Lena handleder och stöder också oss i vårt elevhälsoarbete kring medicinska frågor. Hon är på plats hos oss tre dagar i veckan, tisdag-torsdag.


Per-Philip Eriksson

Rektor

Rektor leder elevhälsans arbete och ansvarar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Skolläkare och skolpsykolog

Till vårt elevhälsoteam är skolläkare, Peter Ledstam, och skolpsykolog Henrik Löv kopplade.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig