Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Kulturprofil

- trygga elever som tar ansvar och är kreativa -

I linje med skolans vision har skolan en kulturprofil. Vi tror att kultur, det estetiska lärandet bidrar till en positiv utveckling för hela människan och också samverkar med och underlättar det teoretiska lärandet.

Skolans profilområde kultur innefattar bild, dans, drama och musik, där alla elever upp till skolår 6 ges möjlighet att prova på de olika delarna i kulturprofilen och elever i skolår 7-9 får möjlighet till fördjupning.

Viktoriaskolan lägger stor vikt vid att varje elev ska utvecklas emotionellt via kulturen och hitta nya uttrycksformer samt att det estetiska lärandet ska samverka med och underlätta det teoretiska lärandet. Vi vill dessutom ge våra elever kunskap om och upplevelser av kultur för att de ska kunna uppskatta och använda kulturens olika uttryckssätt i livets olika skeenden. Det gör vi genom att de får möjlighet ta del av konserter, konstutställningar, teaterföreställningar och dansuppvisningar.

Kulturprofilen, det estetiska lärandet ger eleverna möjlighet att i än högre grad nå kunskapskraven och få en större helhetssyn i många skolämnen.

Kulturen har redovisningstillfällen då eleverna för publik får spela och sjunga, dansa, visa sina bildalster och dramatisera i olika shower, vernissage, musikcaféer samt vid skolans två avslutningsprogram. Stor vikt läggs vid att alla elever som vill medverka vid dessa tillfällen får göra det och känna sig sedda.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”
Lgr 11 s.10

 

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig