Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Ledningsgrupp

Per-Philip Eriksson

Rektor skola och fritids

Emma Gustavsson

Rektor förskola

Anette Henningson

Arbetslagsledare F-3

Camilla Wasserman

Arbetslagsledare, fritids F-4

Sara Dernvall

Arbetslagsledare 4-6

Anna Evenholm

Arbetslagsledare 7-9

Marianne Gustafsson

Sekreterare

Förstelärare

Sara Stengård

Förstelärare, hållbart lärande

Ulrika Hofgren

Förstelärare, språkutvecklande arbetssätt - SUA

Maria Jängnemyr

Förstelärare, ledarskap i klassrummet

Administration

Marianne Gustafsson

Kanslist

Claes Sunesson

Ekonom

Björken

Arbetslag F-3

Förskoleklass

Pernilla Bryndahl

Mentor

Karolina Renström

Mentor, lärare

År 1

Anette Henningson

Mentor, lärare

År 2

Nina Olausson

Mentor, lärare

År 3

Sandra Parlsjo

Mentor, lärare

Friluftsfritids förskoleklass

Bakhan Qader

Fritidspersonal

Cajsa Larsson

Fritidspersonal

Friluftsfritids 1-4

Camilla Wasserman

Fritidspedagog

Birgitta Werme

Fritidspersonal

Kristina Ottebrand

Fritidsledare

Hans Ellehammer

Förskollärare, fritids

Tallen

Arbetslag 4-6

År 4

Jessica Eichou

Mentor, lärare

Jonas Berntsson

Mentor, lärare, träslöjd 3-9

Maria Karlsson

Mentor, idrottslärare F-6

År 5

Sara Stengård

Mentor, lärare

Markus Rolf

Mentor, matematiklärare

År 6

Sara Dernvall

Mentor, lärare

Maha Sharbatji

Resurs, fritidspersonal

Arbetslag 7-9

År 7

Elenor Sollerman

Mentor, kristendomslärare

Afshin Tabrizi

Mentor, SO-lärare

År 8

Magnus Strandberg

Mentor, musiklärare

Lucia Baza

Mentor, lärare, engelska

År 9

Ulf Wilnerzon Thörn

Mentor, svensklärare

Anna Evenholm

Mentor, matematiklärare

Övriga lärare

Handy Kronberg

Spansklärare

Evelyn Savert Liedström

Lärare bild

Staffan Sandberg

NO-lärare

Emma Myrgren

Hemkunskaps- och idrottslärare 7-9

Linnea Wärnelid

Lärare, textilslöjd 3-9

Anette Olsson

Lärare F-3

William Hofgren

Resurspedagog F-3

Elevhälsa

Ulrika Hofgren

Speciallärare

Johanna Sporrenstrand

Kurator

Maria Jängnemyr

Specialpedagog

Svante Karlberg

Skolsköterska

Peter Ledstam

Skolläkare

Träffas efter överenskommelse med skolsköterska

Henrik Löv

Skolpsykolog

Träffas efter överenskommelse med elevhälsan

SYV

Helene Sjöberg

Studie- och yrkesvägledare

Servicepersonal

Sitto Alan

Kokerska

Mariana Ak

Kokerska

Milica Stankovic

Lokalvårdare

Makbule Alan

Lokalvårdare

Richard Halldén

Vaktmästare

Isaq Zakeri

Lokalvårdare

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig