Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Digitalt lärande

Viktoriaskolan vill skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten. Vi vill ge eleverna förståelse för och en tydlighet i vad de förväntas uppnå med sina studier. Vi vill också öppna upp möjligheterna för eleverna att i högre grad påverka hur de kan visa sina kunskaper.

Dator i undervisningen
Hösten 2011 valde Viktoriaskolan att satsa på att ge varje elev i skolår 7-9 en egen MacBook (bärbar dator) att använda i sitt skolarbete. Då alla elever har tillgång till en egen dator på lektionen, går det att arbeta på många nya sätt. Datorn blir som elevens egen under tiden på Viktoriaskolan och kan användas både i skolan och på fritiden. Med detta blev Viktoriaskolan en av de första skolorna i Örebro som satsade på att utveckla ett omdefinierat lärande utifrån “en-till-en”.

iPads
Våren 2012 valde Viktoriaskolan på att köpa in iPads till eleverna i skolår f-6. Ipadsen används för lärande i skolan och på fritids. Varje klass i årskurs 1-6 har idag tillgång till en-till-en av iPad. F-klassen har en halvklassuppsättning av iPads att använda. Förutom användandet av appar används våra iPads som skrivverktyg, surfplattor, kamera och inspelningsverktyg. Det finns en mängd användbara appar som är tänkta för utbildning i förskola och skola.

En-till-en
En-till-en är ett begrepp för skolor som erbjuder en dator per elev. En av fördelarna är att eleven har med sig allt den behöver i form av texter, bilder och filmer. Under lektionerna används datorerna som ett komplement till den ordinarie undervisningen. På webben finns mängder av olika digitala verktyg som används i skolarbetet för att underlätta samarbete, öka motivationen och ge utrymme för kreativitet.

Omdefinierat lärande handlar om att utföra uppgifter som tidiga varit omöjliga med hjälp av en dator eller iPad. Det första steget till ett omdefinierat lärande är att använda datorn som ett skrivverktyg, likt en skrivmaskin. Nästa steg är att använda sig av andra program på datorn och skapa presentationer med bild och musik. Det tredje steget är att börja samarbeta genom internet. Det sista och fjärde steget handlar om att publicera sina arbeten för ett annan publik på internet genom sociala medier eller bloggar.

De två första stegen utgör grundnivån och innebär endast en teknisk funktionell utveckling. där befinner vi oss redan idag, så det är de två sista stegen som vi försöker utveckla och sikta mot på Viktoriaskolan.

Omdefinierat lärande:
1. Ersättning – datorn ersätter andra skrivverktyg
2. Förbättring – fler funktioner på datorn utvecklas och används, rättstavning-, redigering- och presentationsprogram.
3. Modifiering (förändring) – Datorn gör det möjligt att förändra stora delar av en uppgift som skall utföras. Den skrivna texten kan nu delas med andra och bearbetas och utvecklas. (Google app)
4. Omdefiniering – lärarna konstruerar uppgifter som förut helt eller delvis varit omöjliga.Undervisningen sker på ett nytt sätt, man kan dela med sig och ta till sig information på helt nya sätt. Eleverna kommunicerar med andra utanför skolan.

På Viktoriaskolan finns fyra nyckelpedagoger och en IT-samordnare. Nyckelpedagogernas roll är att hjälpa elever och lärare i sitt arbetslag att använda datorn mot ett omdefinierat lärande. IT-samordnaren har ett övergripande ansvar för de digitala enheterna på hela skolan.

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig