Granrisvägen 33, 702 35 Örebro

Vår vision

Viktoriaskolan vill skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten.

Om Viktoriaskolan

Det finns många olika sätt att lära sig saker på. Viktoriaskolan ser och tar tillvara varje elevs unika behov i lärandet.

Viktoriaskolan vill skapa de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångspunkten.

Viktoriaskolan är en friskola som satsar på ett DIGITALT LÄRANDE (en-till-en), har en KULTURPROFIL fokuserad på bild, dans, drama och musik. Med en syn byggd på kristna värderingar och ett lärande genom MULTIPLA INTELLIGENSER är vår vision att vara en skola FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden.

På vår skola vill vi erbjuda en miljö som kännetecknas av TRYGGHET, ANSVAR och KREATIVITET där eleverna kan samtala om och utveckla redskap att bearbeta existentiella frågor.

Under tiden på Viktoriaskolan ska varje elev få möjlighet att utveckla:

 • positiv självbild
 • god social förmåga
 • en bestående lust att lära
 • kunskap om sitt eget lärande
 • goda ämneskunskaper
 • förmåga att bearbeta och använda sina kunskaper
 • delaktighet i ansvaret för sig själv och sin omgivning
 • redskap att bearbeta existentiella frågor

 

Viktoriaskolan välkomnar alla elever oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund och vi anser att mångfalden berikar undervisning och social samvaro. Viktoriaskolan har drygt 230 elever och ligger i området Brickebacken i Örebro.

Vi har följande ordning vid antagning till Viktoriaskolan:

 1. Barn som går på vår förskola Pärlan har förtur till platser i förskoleklassen
 2. Syskonförtur till skolan
 3. a) om man har syskon på skolan
  b) om man har syskon på förskolan

 4. Kötid, utifrån datum då man lämnade in sin ansökan
VIKTORIASKOLAN FÖR HELA MÄNNISKAN nu och i framtiden

Vad roligt att du vill börja hos oss!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig